Bekijk Video

Jubileum Energieschool

De Energieschool is al vernieuwende opleidingen gaan geven in 2005. Nu, meer dan 10 jaar later, kunnen we vol trots kijken naar deze prachtige producten die we hebben ontwikkeld. En dat proces om steeds te vernieuwen en verbeteren is, net al in het leven zelf, een ontwikkeling om samen met de studenten dat  vorm geven zodat het product voor de student steeds beter wordt. We hebben al heel wat vernieuwingen gebracht in de laatste jaren, ook voor de opleidingen Medische- & Psychosociale basiskennis. Andere collega-opleidingen hebben deze unieke werkwijze ook gezien en gaan deze nu ook aanbieden en proberen daarmee in onze oude voetsporen te treden. Een groot compliment voor ons. Leren bij ons is niet dat wat je gewend was. Leren bij ons is leuk, uitdagend, stress-vrij, individueel afgestemd, en met 100% slagingskans voor al onze opleidingen. Omdat het een jubileumjaar is willen we dit ook dmv onze speciale aanbiedingen met jullie delen. Zie hiervoor al onze opleidingen/aanbiedingen

Bekijk hieronder de video CPION Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis.

Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION)

De Opleiding Medische Basiskennis en de Opleiding Psychosociale Basiskennis van de Energieschool.nl zijn op landelijk HBO-niveau erkend door CPION. CPION is de instantie die is aangewezen door de zorgverzekeraars om de opleidingen te toetsen aan de eisen zoals beschreven in het Plato Rapport 2013. Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. CPION zorgt voor inhoudelijke toetsingen. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predikaat ‘Registeropleiding’ en worden opgenomen in het register. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangenn een officieel, erkend diploma van de volgende stichting:

Stichting Hoger Onderwijs Nederland (SHO)

De SHO is een landelijke dienstverlenende organisatie op het gebied van opleidingen op HBO-niveau, niet te verwarren met officiële, door de NVAO-accrediteerde en in het CROHO-vermelde HBO-opleidingen. Doel van deze organisatie is door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan opleidingen op HO-niveau in Nederland. De door de SHO getoetste opleidingen krijgen het predikaat Registeropleiding. Het is een beschermd predikaat, dat alleen door de SHO kan worden verleend.