Quantum in het Onderwijs

Quantum in het onderwijs

 

quantum onderwijs

 Onderwijzend personeel blij met Quantum opleiding Energieschool

Vroeger werd je leraar omdat het je passie was om jonge mensen datgene bij te brengen wat ze nodig hadden voor hun toekomst.

Soms was er één leerling bij die het moeilijk had, nu vraagt bijna elke leerling op eigen specifieke wijze om speciale aandacht.

Leerlingen zijn veel mondiger en ‘wijzer’ dan vroeger. De ouders staan op hun strepen en vertellen de leerkracht hoe ze hun werk moeten doen.

 

Profiel van een hedendaagse leerkracht

Behalve vakkennis:

  • Empatisch, geduldig, flexibel, creatief, moet grenzen aan kunnen geven, maar mag de grens niet overschrijden
  • Moet op de hoogte zijn van alle culturele verschillen en gewoontes, van alle psychische en fysieke pathologieën
  • Bereid zijn om na schooltijd ruimte hebben voor iedere extra stief- en (groot)ouder die apart op gesprek komt
  • Subtiel, begripvol en vooral neutraal blijven
  • Op de hoogte zijn van integratieproblematiek, maatschappelijke problematiek, handhaven en stellen van gedragsregels bijvoorbeeld bij pesten, seksuele diversiteit, vrijheid van meningsuiting etc.
  • Maatschappelijkwerker, tolk, bemiddelaar
  • Het kind als individu kunnen zien en begeleiden bij zijn/haar kwaliteiten
  • Een sociaal veilig klimaat bieden

 

Geen enkel beroep vraagt zoveel van één mens, dit is niet haalbaar

De Quantum-theorie lost natuurlijk niet alle bovenstaande problematiek op, maar het biedt wel de mogelijkheid om op een geheel andere manier hiernaar te gaan kijken: door vanuit een andere mindset en van daaruit een geheel nieuw perspectief te ontdekken. Dit nieuwe bewustzijn, deze nieuwe/andere kijk opent deuren die weer andere opties tonen en de stressfactor die op de loer ligt elimineert.

 

Weer plezier in het leerkracht zijn

Zonder een dreigende burn-out weer met plezier naar je werk kunnen gaan en daar hetgeen je zelf hebt geleerd, door middel van de Quantum-aanpak, inzetten in je dagelijks werk. Dit zorgt voor de bewuste positieve olievlek die zal doorspelen naar je leerlingen-> hun thuis situatie, naar je collega’s -> de sfeer op de werkvloer en verder.

 

 

~Een leraar is niet alleen een bezoeker in het leven van zijn studenten, maar heeft ook het vermogen  

om bij te dragen aan de toekomst van de student~

 

 

De Quantum-opleiding is vernieuwend en doeltreffend. Verbaas je hoe de Quantum-energie te gebruiken is en hoe de kwaliteit van leven voor jezelf, je omgeving en je leerlingen te verbeteren is.

Ook als leerkracht heb je handvatten en upgrades nodig om de stroomversnelling bij te kunnen houden en een rolmodel te kunnen zijn. Temeer omdat je niet alleen met je leerlingen te maken hebt, maar ook betrokken bent in het leven van leerlingen, ouders en verzorgers. Om dit allemaal bij te benen is een nieuwe andere kijk, een nieuwe mindset naar een andere vorm van kijken, luisteren, communiceren een openbaring voor iedere leerkracht.

~Belangrijke mensen denken vaak terug aan hun vroegere leraren~

Quantum onderwijs

 

Wat betekent de Quantum-opleiding voor het onderwijs?

De Quantum-opleiding tilt jou als (aankomend) leerkracht naar het volgende level van inzicht en de mindset van nu én de toekomst. Vanuit deze mindset leer je werken met de laatste inzichten zodat jouw leerlingen in een ander bewustzijn komen qua inzicht, studie en gezondheid. Niet alleen tijdens een les, maar juist ook daarna in hun eigen (thuis-)situatie. Zo ontstaan er snellere en betere resultaten hetgeen zowel leraar als leerling motiveert en stimuleert. Deze overwegend praktische modules geven je handvatten om niet alleen een efficiëntere les te voeren, maar geven een geheel ander inzicht in het werk van de leerkracht. Tevens ervaar je zelf de unieke manier van lesgeven (Studeren Nieuwe Stijl) op de Energieschool en ontdek je hoe fantastisch studeren zonder stress kan zijn. Dit betekent leren op een relaxte en andere wijze (zonder stampen naar HBO-niveau), zodanig dat de stof jaren later nog probleemloos wordt beheerst.

Je leert het geheel en de probleemvraag beter te overzien en dat komt de leerling ten goede omdat een houding meestal niet uit één element bestaat, ook al denkt de ouder dat soms wel. Er spelen altijd onbewuste beelden en overtuigingen mee. Door deze inzichten krijg je als leerkracht meer overzicht, rust en zelfvertrouwen en kun je opener zijn naar je leerlingen en ouders, je kunt meer ‘aanwezig’ zijn, ze beter spiegelen en de onuitgesproken woorden ‘lezen’. Je ziet veel beter waar de energie heen gaat tijdens het gesprek en les. Jouw leerlingen worden daardoor ook meer open, en het vertrouwen groeit sneller en wordt groter.

 Quantum zal de wereld in alle opzichten gaan verbazen en verwonderen!

  

Quantum onderwijs

 Wil jij:

Voorbereid zijn op de toekomst van het werken met Quantum en als één van de eersten hiermee aan de slag gaan?

Vanuit het standpunt van de non-localiteit relaties herkennen tussen emoties, conflicten, houdingen en aannames en hoe deze succesvol oplossen

Jouw nieuwe mindset toepassen en overbrengen aan je leerlingen

Dit is geen ‘zweverig’ idee, maar een praktisch toepasbare manier van denken, voelen en handelen.

De Quantum Modules laten je meegroeien met het nieuwe paradigma van het toekomstige veranderende onderwijs en wetenschap.

 

 

 Klik hier voor meer informatie en aanmelden