Quantum Achtergrond

quantum-q-rond

      Quantum Achtergrond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info over de Quantum opleiding??

 

Nu de Quantum-opleiding in aantocht is, krijgen we, en dat is heel logisch, van een aantal linkerhersenhelften de vraag: “Vertel eens wat meer over de Quantum opleiding.”

 

Of zoals sommigen schrijven: “Ik wil graag beginnen, maar trek me eens over het randje.”

Dat laatste gaan we natuurlijk niet doen, want juist dit is de eerste stap in hetgeen je gaat leren in de opleiding:

  • Vertrouwen op je onderbewustzijn
  • Je leven niet meer laten beïnvloeden door je omgeving
  • Niet alles van tevoren per se willen weten, maar vrij zijn om nieuwe dingen te ervaren

Dat je het spannend vindt, begrijpen we, maar is dat niet met alles wat je voor de eerste keer doet? En waar je later van zegt: Had ik dat maar eerder geweten? Je weet dan ook dat je niet meer terug wil naar de oude vorm.

Alleen al het feit dat je getriggered bent door je interesse in de Quantum-opleiding betekent dat je er al onbewust mee verbonden bent. Maar ook dat er nog geen handen en voeten aan zitten zodat je er nog niet optimaal mee zou kunnen werken.

Frapperend is de gelijkenis met de huidige spanning in de ICT-wereld waar men reikhalzend uitkijkt naar het zogenaamde Quantum Computing en men absoluut nog niet weet wat er te verwachten is. Men weet alleen dat het sensationeel zal zijn. Waar men spreekt over het Majorana-deeltje en qubits en waar de sceptici het willen verwerpen, maar eigenlijk ook niets wil missen, omdat de wetenschap steeds meer bewijzen geeft dat het ‘onmogelijke’ toch mogelijk zou zijn (kijk voor de aardigheid eens op internet bij Quantum Computing).

Hé, waar kennen we dat van? Misschien van de eerdere overtuiging dat de aarde plat was of dat lopen op de maan onmogelijk leek.

Wat we hiermee bedoelen is dat de Quantum opleiding een ervaringsroute is die door iedereen op een eigen manier beleefd gaat worden. Dat iedereen zijn eigen tools gaat leren gebruiken, dat iedereen ervaringsdeskundige gaat worden en leert om deze tools door te geven aan mensen in je omgeving, maar ook aan cliënten en hun omgeving of aan scholieren, hun ouders en opvoeders.

                                                                                        

Wat betekent Quantum, de kosmische energie nu, voor mij…

door Krijn Koetsveld – juli 2018 –

 

Halverwege de jafoto-krijnren ’90 kwam ik in contact met de kosmische energie. Ik gaf veel cursussen en workshops (o.a. Reiki, Magnified Healing, Shamballa MD Healing, Shekinah). Daarbij liep ik steeds tegen iets aan, dat voelde als ‘de grens van de methode’. Nu weet ik dat dit alles niet meer dan een opstapje was.

Ik kon het dan ook geen toeval noemen, toen Anne-Marie Boot, de directeur van de Energieschool in Den Bosch, me begin 2017 vroeg of ik een totaal nieuwe ‘Quantum Opleiding’ zou willen ontwikkelen.

Ik kwam er al snel achter dat de methoden en manieren van werken met de kosmische energieën die ik ooit geleerd, toegepast en doorgeven had allemaal naar het museum konden. Ik moest terug naar de tekentafel, naar een compleet nieuw, maagdelijk wit doek, want de energie heeft een ‘geheel nieuwe zijnswijze’. Maar wat zou dat zijn?

 

Het werd een opzienbarende ontdekkingstocht. Veel lezen over wat er tot nu toe, binnen de wetenschap en daarbuiten, gezegd, gedacht en geprobeerd is. Veel informatie via films en documentaires. Maar vooral veel momenten van stilte, me afstemmen en ‘downloaden van het kosmische internet’ – vooral van de Bron zelf. Gaandeweg vormde zich een steeds dieper en breder inzicht en ontstonden er nieuwe uitgangspunten. Als ik dit nu vergelijk met de manieren waarop ik vroeger met de kosmische energie werkte, dan zou ik het zo omschrijven:

Vroeger gebruikte je een methode, of energiesleutels, symbolen en dergelijke. Dat is een gepasseerd station. Vroeger waren er momenten dat ik met de energie bezig was; nu ben ik het continu, altijd.

Destijds werd de energie enigszins beperkt als je mindset niet in harmonie was met de energie. Nu gaat de energie vrijwel ‘uit’ als je mindset in disbalans is met de energie. Dat is te zien als een oproep om je mindset in harmonie met de energie te brengen en te houden.

Toen nam ik de omschrijvingen van hoe, waarom en waardoor de energie werkt van anderen over. Nu wéét ik hoe het werkt en hoe het is opgebouwd.

Vroeger werkte ik als individu met de energie. Nu ontvouwt de energie zich vooral via ‘wij’, en uiteindelijk door ‘alles en allen’, want alles is onderling verbonden.

Vooral dit laatste is van essentieel belang. De energie heeft zich via wat ik tijdens deze ontdekkingstocht ‘het Quantum Veld’ ben gaan noemen steeds verder uitgebreid. Het is een uiterst intelligente, puur scheppende energie, die nu haar hoogste zijnswijze begint te ontvouwen. Dat betekent dat alles zich doorgaand, nu in hoog tempo, maar vooral heel creatief ontwikkelt. Steeds vernieuwend. Dat kan je dus niet meer vastleggen. Je kan er geen methode meer van maken, je kan het niet meer begrenzen. Dat is een oude manier van denken, een aspect van een verouderde mindset.

Door er in harmonie mee om te gaan wordt de zijnswijze van de energie steeds meer de zijnswijze van jou, ongeacht wat je doet, thuis, op je werk, bij je familie, vrienden of waar dan ook. Het laat zich dan ook als vanzelf combineren met elke vorm van werk: in de zorg, het onderwijs, bij therapieën, etcetera.

 

Om je ‘mindset’ in harmonie met de Quantum energie-van-nu te brengen is het nodig om goed begeleid te worden door de docenten. Veel oude denk- en reactiepatronen kunnen worden onderzocht en opgeruimd.

Hoe? Dat wordt je aangeleerd. En gaandeweg zul je ontdekken dat de energie er ook aan meehelpt door een en ander keurig ‘op de agenda’ te zetten. Dat geeft een enorme boost en versnelling aan dit proces. Juist deze dingen samen uitwerken is helemaal in harmonie met zoals de energie nu is – die in alles uitgaat van ‘wij’, van samenwerking. Je leert hoe onontbeerlijk dat is – en waarom.

Je ontdekt zo gaandeweg meer en beter hoe je deze oude patronen kunt herkennen en opruimen. Het zijn vooral sporen van grotere en kleinere trauma’s, die ver, soms heel ver teruggaan in de tijd. Je gaat er echt ‘ervaringsdeskundige’ in worden. Je gaat ook ontdekken hoe je dit ‘wij’ samen zó gestalte kunt geven dat het de energie ondersteunt en versterkt. Ervaringen die we in de Quantum Opleiding door zullen geven, maar die tegelijk niet ‘vast’ liggen. Alles groeit immers verder. Dat zal ook tijdens de opleiding gebeuren.

De ontdekkingstocht gaat dus door. Tijdens, maar vooral ook dankzij de Quantum Opleiding. Want juist door de energie optimaal de ruimte te geven om tot schepping te komen, groeit de energie zelf weer verder in haar creatieve, helende kracht en mogelijkheden. Dit inzicht is misschien wel het meest opzienbarende over hoe deze energie zich nu ontvouwt. Met het verder tot bloei komen van de energie, groeien wij zelf mee – en zo ontwikkelt het zich verder. Dat wijzelf ook energie zijn dat weet inmiddels al iedereen, maar hoe jezelf Quantum-Energie wordt, leer je op de opleiding.

Dat de tijd hiervoor rijp is, dat de wetenschap Quantum erkent, betekent dat wij nu als eersten hier als professionals mee kunnen gaan werken. Dit is een voorrecht. Bijzonder en terecht, maar het is ook vooruitstrevend, dat voor deze opleiding van de Energieschool accreditatie verkregen is, en nog wel voor 45 ECT’s. De instanties hebben gezien dat de Energieschool vooroploopt en de dingen wezenlijk aanpakt. Dat getuigt van inzicht en erkenning van deze opleiding, waarin bewust zo weinig vastligt. Waar alles gericht is op ‘verder ontwikkelen'; in, met en door ons. Want dát is wat de essentie van deze opleiding is en wat de energie nu bewerkstelligt. Het laat zien dat het nu de wereld in wil. Dat de tijd er rijp voor is. Maar vooral dat de energie is er klaar voor is.

 

amfluitMijn Quantum-beleving

Door Anne-Marie Boot, dir. Energieschool 2018

Zoals reeds gezegd kwam ik zo’n 25 jaar geleden in aanraking met Quantum, eerst als een onbekend woord wat me triggerde, daarna als beleving.

Hetgeen ik ervoer wilde ik wel uitleggen, maar dat kon ik niet, er waren geen woorden voor en voor mijzelf was het zo duidelijk en logisch als wat: problemen groot en klein konden anders gezien worden.

Tenminste als ‘mijn theorie/het gevoel’ waar ik dus geen woorden voor had daarvoor gebruikt zouden kunnen worden. Steeds als ik het probeerde uit te leggen keken de meeste mensen me meewarig aan en mompelden wat. Ja, ja…

 

Toen ik kennismaakte met energetisch genezen voelde het op dát moment als thuiskomen. Er waren dus meer mensen die dit meemaakten en ook niet voor alles woorden of verklaringen hadden.

Het leek een poosje de oplossing maar ook hier vertoonde zich soms ‘plafonds’ waarvan ik dacht: “nu weet ik hoe energie werkt, meer is niet mogelijk”. En steeds kwam er toch weer een vervolgmogelijkheid op mijn pad. Intussen ontdekte ik allerlei boeken vol met, helaas, de daarbij behorende ‘goeroes’, aanhangers en volgelingen. Mooi omlijst met bijbehoren kleurtjes en geurtjes.

 

Maar voor mij werd de ‘kermis’ eromheen teveel. De dingen werden zo statisch, vastomlijnd, vol regels, symbolen en weer wetten, en dat was nu net hetgeen in mijn beleving niet meer nodig was.

Mensen die alleen nog maar konden functioneren als de kaarten zus of zo lagen, de maan zo stond en die ene meester weer wijze woorden had uitgesproken.

Zweverig mocht het niet genoemd worden want dat was oordelen.

Spiritualiteit leek wel  iets voor uitverkorenen te zijn, terwijl het voor mij juist als iets dagelijks is dat iedereen in zich heeft, maar er meer, minder of niets mee doet. Ook nu snapte weer weinig mensen in de spirituele scene wat ik bedoelde, en weer kon ik het niet uitleggen, had ik er geen woorden voor.

Misschien zouden mensen uit de wetenschap het beter begrijpen?

Op de universiteit van Delft vroeg ik eens, terwijl er uitleg werd gegeven over kweekjes, of het fenomeen van het beïnvloeden door middel van het alleen al richten van aandacht bij een gistkweek bekend was. Wat vond men ervan dat de kweek zich anders zou gaan gedragen?

Ook hier weer meewarige blikken, weer zo’n geitenwollen type… Ik kreeg niet eens antwoord.

Ook in de medische hoek werd ik niet begrepen. Zoals bij een onverwachte opname op de afdeling hartbewaking van het ziekenhuis werd er op de gang gezegd: “daar ligt weer zo’n alternatieveling die niets wil”.

Het klopte, ondanks de schrik van een hart wat plotseling overuren maakte, wilde ik géén infuus met digitalis.

Waarom? Omdat na drie mislukte pogingen van het inbrengen van het infuus de vloeistof absoluut niet in mijn arm gepompt kon worden, omdat mijn lichaam gewoon weigerde het toe te laten. ‘Eigen-Wijs’ als ik was, heb ik een nieuwe poging tot inbrengen geweigerd.

Het naar mijn lichaam luisteren, ondanks de angst van het alleen op de IC liggen met een vermeend hartprobleem, heeft destijds waarschijnlijk mijn leven gered.

Na een paar dagen mocht ik naar huis, ondanks mijn ‘geitenwollen houding’ tóch bepakt en bezakt met dozen vol medicatie die ik volgens de arts mijn hele leven zou moeten gaan slikken.

Puur uit angst, heb ik bij thuiskomst toch de eerste dosis, en tevens de láátste genomen. Ik werd doodziek.

De reactie van mijn lichaam sprak boekdelen, het accepteerde geen gif. Even overlegd met mijn huisarts, die me goed genoeg kent om te weten dat ik toch eigenwijs ben en alle medicijnen in de kliko!

 

Ik knapte zienderogen op, maar keek wel heel anders naar een aantal dingen, zoals een kind na een kinderziekte fysiek een groeispurt kan maken. Zo voelde het als een groei maar dan op een ander level.

 

Terugkijkend zie ik mijn leven als wanneer je met je verjaardag een legpuzzel hebt gekregen, maar waarvan de deksel met het plaatje hoe het moest worden bij het uitpakken per ongeluk weggegooid is tezamen met het inpakpapier.

Eerst heb ik de randjes en de hoekjes gelegd.

 

Met grote regelmaat klopte er niets van en moest ik helemaal opnieuw beginnen, ondanks de wijze lessen (achteraf pas te zien) zoals de mooie ‘cadeaus’ die ik eraan over hield nadien gewaardeerd werden.

 

Waarom de misgelopen relaties, die jobs met bijbehorende collega’s, die buren en bovenal die familie waar ik ontvangen was en zo liefdevol ben opgegroeid?

De stukjes passen nu perfect en ik zie de verbanden, maar ook waarom ze eerst niet pasten en op zijn kop lagen.

Inzichten, ervaringen van simpele belevingen tot soort BDR-ervaring toe.

 

Hoe werkt dit energetisch? Hoe kan dit?

Na jaren als Energieschool, de grootste opleiding Medische Basiskennis in huis te hebben en met honderden mensen in contact gekomen die allen op een ‘andere’ manier hun kwaliteiten willen aanbieden aan hun cliënten, zie ik eens te meer opnieuw waarom in 2011 alle trammelant van bureaucratie met nachten doorwerken en geen tijd meer voor mezelf hebbende aangehaald?

 

Het resultaat: een geaccrediteerde opleiding neergezet met alle verplichte ingrediënten, maar toch zodanig dat juist therapeuten toch zichzelf konden blijven en hun kwaliteiten mochten blijven gebruiken, en al deze mensen met elkaar in contact te kunnen brengen en te ontmoeten!

 

Al deze mooie mensen was ik anders niet tegengekomen, weer een puzzelstukje duidelijkheid.

En zoals altijd, wordt zo’n inzicht gevolgd door een veelheid van nieuwe ideeën en goede plannen.

Heerlijk om te ervaren dat alles bij elkaar komt, van inzichten tijdens timeshifts waarbij de info, de ideeën ‘gedownload’ worden in wat het drie minuten tijd lijkt, maar bij een blik op de klok geeft aan dat het plots anderhalf uur later is.

 

Ontmoetingen met de juiste mensen op de juiste plaats die perspectieven bieden tot groei en ideeën, maar ook ontmoetingen die je niet zou uitkiezen, omdat ze proberen je onderuit te halen en negativiteit willen implanteren. Hoe ga je daarmee om als je nu de nieuwe mogelijkheden en inzichten hebt gekregen, als je de Quantum Energie kunt gaan toepassen?

Wat gebeurt er als (negatieve) invloeden geen vat meer hebben op je denken, handelen, gezondheid en leven?

Wat gebeurt er als je je niet meer hoeft af te vragen wat anderen van je denken of zeggen, omdat hetgeen je doet en zegt gewoon goed is, omdat je dat geleerd hebt hoe dat ook anders kan.

 

Vol inspiratie en positieve Quantum Energie ben ik weer verder op weg naar nieuwe ontdekkingen en uitdagingen.

Dit is voor mij Quantum, eenmaal in aanraking geweest met deze bijzondere vorm van energie is er geen weg meer terug, niet omdat het niet mag maar omdat niemand het WIL.

Zoiets ‘onbeschrijfelijks’ wil je niet meer missen zelfs als je alleen al maar het tipje van de sluier hebt opgelicht!

 

Quantum energie is van en vóór iedereen.

Voor in je dagelijks leven, voor je relaties, voor je gezin, opvoeding, werk, vrije tijd, voor jong en ouder tot ouds.

Iedereen heeft recht op deze vorm van geluk, van inzicht en levensvreugde.

 

Stel je je leven eens voor met minder of geen angst, met minder of geen stress, met minder of geen pijn…

 

Kun je je dat voorstellen?

Besef ook  dat op het moment dat JIJ beter in je vel zit, je dat uitstraalt  naar je directe omgeving en doorgeeft.

De kettingreactie van jouw eenmansactie om met deze energie aan het werk te gaan, cumuleert in veelvoud naar een positiever leven maar ook samenleving, zelfs wereldvrede.

Met alle respect voor de goede bedoelingen zal daadwerkelijke positieve energie meer zoden aan de dijk zetten dan de kleuren van de Franse vlag op Facebook, stille marsen en boos worden op regeringen….

‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’ betekent de mogelijkheden van de toekomst nu al inzetten voor jezelf, je omgeving, je cliënten, je studenten door middel van hele nuchtere feiten, gebruik maken van niets zweverigs, maar van de werkelijkheid van het energetisch veld waar we deel van uit maken.

Anne-Marie

 

 

*******

Ben jij er klaar voor? Doe dan mee aan dit avontuur en schrijf je in via: https://www.opleiding-medische-basiskennis.nl/quantum/ )

 

*****