Bij- en Nascholing Medische Basiskennis

Bij- en Nascholing Medische Basiskennis

bikini-1570936
Buik-Brein-connectie
Verzorgd door Netty Nieuwlaat
 In onze buik, en nog preciezer gezegd in en rondom de spijsvertering, zit een groot brein: “de Buikhersenen” en daar zetelt ook de Natuurlijke Geest! De Natuurlijke Geest weet   gevoelsmatig  precies hoe de situatie ingeschat moet worden. Het Denkbrein, het ons welbekende grote brein komt pas daarna tot bewustwording en doet dit in woord en in beeld. Het   Grote Brein overheerst bij velen van ons en is in staat om onze Buikhersenen te negeren. Wat het grote brein zou moeten zijn is een “weet ik niet” geest te zijn, een ontvangende Geest,   omdat deze van moment tot moment gevoed wordt vanuit een diepere bron; de natuurlijke geest die altijd in staat is gebleken om:

Doelgericht en doelbewust te handelen

Onafhankelijk van gehechtheid, afkeer en onwetendheid te functioneren

Te integreren, te beoordelen en prioriteiten te stellen, zonder dat er een zelf nodig is

Beter, helderder, sneller en wijzer dan het bewuste te denken en te handelen dan het zelf ooit zal kunnen

Het onderbuik gevoel is sneller en accuraat en is in staat om emoties en acties zelfstandig te ondernemen. De buik is verantwoordelijk voor zelfvertrouwen, slapen, positieve invloed op emoties en daarmee uiteindelijk van grote invloed op ons welbevinden en geheugen; ons cognitieve brein!

De vragen die deze dag onder andere aan bod komen

  • Heeft onze buik een geheugen?
  • Hoe is de relatie met cognitie, leren, lezen, beleven, hersenfuncties en immuunsysteem?

Een dag van beleving, doen, bewustwording en verwondering.

Datum: Er wordt binnenkort een nieuwe datum aangekondigd

Lestijd: 09:30 – 16:30 uur

Locatie: Helftheuvel Den Bosch

De kosten van de bijscholingsdagen bedragen 95,- per nascholingsdag
Ook onze bijscholingsdagen zijn gekwalificeerd


Lesdata

Hier wordt binnenkort een nieuwe datum gepresenteerd.


Lestijd: 09:30 – 16:30 uur

Locatie: Helftheuvel Den Bosch

logo-cgo-pdf

Prijs