Onze visie

Onze visie

Onze visie

Voor veel zorgverleners en therapeuten kan een fikse studie Medische Basiskennis, gevolgd door een examen, een groot struikelblok zijn. De meesten kiezen juist voor zo’n beroep vanuit hun passie en gevoel. Velen leven en werken voor een groot deel vanuit hun rechter hersenhelft.

Daardoor ziet een grote hoeveelheid theoretische kennis van Anatomie, Fysiologie en Pathologie er dan ook uit als een nachtmerrie. Dat is jammer, want om deze reden zetten veel goede en gekwalificeerde ( aankomend ) zorgverleners en therapeuten de vervolgstap niet naar hun langgekoesterde droom.

Gevoelsmens

Deze prachtige opleidingen van de Energieschool.nl zijn juist ook voor gevoelsmens goed te volgen. Door middel van het geheel innovatieve lesprogramma beleef je als student de lesstof en krijgt deze een plaats in je (cel-)geheugen zodat de nodige kennis in de toekomst altijd paraat of oproepbaar is tijdens consulten/behandelingen. Doordat de stof in begrijpelijke taal wordt gepresenteerd, is het bestuderen hiervan een logische gevolg van de lesdagen. De opdrachten sluiten ook naadloos aan bij deze effectieve manier van studeren.

Onze visie houdt in dat studenten ervaring en kennis opdoen over de wonderlijke wijsheid van het menselijk lichaam zonder piekprestaties en leren ze stressmomenten te vermijden. Vanuit een ‘weten’ in de breedste zin van het woord kunnen onze goed opgeleide professionals met alle kennis en theorie aan het werk.

Kwaliteit

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen zo op te leiden dat zij op een goede, gekwalificeerde en veilige manier hun werk kunnen doen juist doordat zij ontspannen, innovatieve therapeuten zijn geworden. Aan wie we met een gerust hart cliënten durven door te verwijzen. Zo dragen we als EnergieSchool.nl ons steentje bij aan een kwalitatieve toekomst voor de Complementaire Therapeut.