Er is veel belangstelling voor de opleidingen.. Daarom starten we alweer met een nieuwe groep..

Het is fijn om waardering te krijgen voor de extra moeite die we investeren om onze opleidingen zo interessant en leuk mogelijk te brengen. Daardoor kan het dus gebeuren dat een groep vol zit en er al weer een nieuwe groep gepland staat.


De leukste en meest bezochte opleiding van Nederland..

Onze lesmethode “Nieuwe stijl” wordt steeds meer herkend en gewaardeerd. Deze is zelfs al terug te vinden in de nieuwe richtlijnen voor het HBO onderwijs voor 2020. Daar gaan we verder niet op wachten natuurlijk, want wij gaan gewoon door met het ontwikkelen van de fijnste manier van leren…


Onze didactische visie: Nieuwe Stijl

De Energieschool gaat ervan uit dat elk mens uniek is en dat niet iedereen op dezelfde manier leert. Een leervorm die bij de een past, hoeft niet ideaal voor de ander te zijn. Mensen verschillen in temperament en dus ook in leerstijl en staan op verschillende manieren in het leven.           […] Lees verder »


Reactie van een student

De opleiding Medische Basiskennis heeft werkelijk mijn verwachtingen overtroffen. Zowel inhoudelijk, de wijze waarop de stof gebracht wordt en de manier van toetsing zijn heel prettig en dragen bij tot een beter begrip. Ook fijn dat zaken in een breder , complementair, kader geplaatst worden. Sterker nog, ik denk dat het zeker een van de […] Lees verder »


Video EnergieSchool.nl

Bekijk hieronder de video CPION Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis. Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) De Opleiding Medische Basiskennis en de Opleiding Psychosociale Basiskennis van de Energieschool.nl zijn op landelijk HBO-niveau erkend door CPION. CPION is de instantie die is aangewezen door de zorgverzekeraars om de opleidingen te toetsen aan de eisen zoals beschreven […] Lees verder »


De Energieschool.nl is door CPION geaccrediteerd volgens de Plato eindtermen

Wij zijn trots op de erkenning door CPION zowel wat betreft de kwaliteit alsook het HBO-niveau van onze opleidingen, maar vooral op de unieke lesmethode die voor zo velen een verademing is. Juist voor therapeuten is het van belang om te kunnen studeren zoals men gewend is om te leven: vanuit het gevoel en vanuit […] Lees verder »